អំពីយើង

អ្នកអាចព្យាយាមសាកល្បងនៅទីនេះបាន

 

បង្ហាញយើងអំពីវិធីសាស្រ្តនៃការជួញដូររបស់អ្នក។

បើក PMAM ផ្ទាល់របស់អ្នកឥឡូវនេះ!

FxOnUs គឺជា​ក្រុមហ៊ុន​អន្តរ​ជាតិ​មួយ​ដែល​បាន​បង្កើត​ឡើង​ដោយ​អ្នក​ជំនាញ ខាង​វិស័យ​ទីផ្សារ​ភាគ​ហ៊ុនអន្តរជាតិ និងការប្តូររូបិយបណ្ណបរទេស ​ក្នុង​ការផ្តល់​សេវា​កម្ម និង ប្រឹក្សាយោបល់​ ក្នុង​ការ​​ ទិញ​ លក់​ រូបិយ​ប័ណ្ណ​អន្តរ​ជាតិ។​  គោល​ដៅ​របស់​យើង​គឺ​បង្កើត​ឡើងអោយ​ភាព​មានងាយ​ស្រួលបំផុត​ទៅដល់​អតិថិ​ជន​គ្រប់ៗរូប។ ក្រុមការ​ងារ​យើង​ខ្ងុំនឹង​ខិត​ខំ​បំរើ​សេវាកម្ម​យ៉ាង​យក​ចិត្តទុក​​ដាក់អោយ​​អស់ពី​សមត្ថ​ភាព និង​មាន​គុណភាព​ខ្ពស់​ជាលក្ខណះ​ស្តង់ដា ដើម្បី​ធ្វើយ៉ាង​ណាអោយ​អតិថិជនរ​មានទំនុក​ចិត្តក្នុង​ការទទួល​យក​សេវាកម្ម​របស់​យើងខ្ងុំ។

Do You expect something better than good?

Let us know what are You looking for and try our Tailor Made FX services.

ព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មាន

ធ្វើការចុះឈ្មោះក្នុងព្រឹត្តិប័ត្រព័ត៌មានរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងខ្ងុំ នោះអ្នកនឹងទទួលបាននៅព័តិមានថ្មីៗ និងចុងក្រោយគេបង្អស់!

ព័ត៌មានទីផ្សារថ្មីៗ

Sky-high stock market has investors looking to commodities

Devika Krishna Kumar, Chris Prentice NEW YORK (Reuters) - A growing number of investors are plowing money into commodities, seeking to diversify their holdings on gnawing concerns about a stock market correction as equities scale new highs almost daily. Low interest...

read more

Oil prices stabilize just below two-year highs

Christopher Johnson LONDON (Reuters) - Oil prices steadied just below two-year highs on Thursday, supported by supply cuts by OPEC and other major exporters including Russia. Benchmark Brent crude oil LCOc1 was unchanged at $63.49 a barrel by 0840 GMT. On Tuesday,...

read more

ហៅត្រលប់ទៅវិញ សំណើ

សូមទុកទំនាក់ទំនងនិងសំណួររបស់អ្នក។ យើងនឹងឆ្លើយតបឱ្យបានឆាប់តាមដែលយើងអាចធ្វើបាន!

14 + 3 =

skrill-logo
neteller-logo
cardpay-logo
megatransfer-logo

Copyright © 2016 MarketOnUs Ltd. All rights reserved.

MarketOnUs Ltd.
Registration number 81547
Ajeltake Road, Ajeltake Island
MH96960 Majuro
Marshall Islands