100% Withdrawable Bonus!

Register to GET YOUR BONUS!


By registering you acknowledge that you have read, understood, and accept the following documents:
  Client Agreement
  Conflict of Interest Policy

100% BONUS!*

Client is able to Withdraw Bonus if he or she doubles account value in a month!

Bonus available in form of financial instrument:

BB 500 USD, EUR, GBP or 2.000 PLN
BB 1.000 USD, EUR, GBP or 4.000 PLN
BB 2.500 USD, EUR, GBP or 10.000 PLN
BB 5.000 USD, EUR, GBP or 20.000 PLN

To get 100% Bonus:

1) Open the first or new trading account.
2) Make deposit(s) to the trading account at least in the amount of 500 (five hundred) USD or the equivalent amount in other currencies (internal transfers between Client’s trading accounts in FxOnUs do not meet this condition).
3) Sent the request for the Bonus by email at backoffice@fxonus.com.
4) Read and accepted terms and conditions of Client Agreement and Bonus Terms & Conditions.
5) Do not participate in any other promotion of FxOnUs.

Register to GET YOUR BONUS!


By registering you acknowledge that you have read, understood, and accept the following documents:
  Client Agreement
  Conflict of Interest Policy

100% Tiền thưởng*

Khách hàng có thể rút tiền thưởng nếu họ tăng gấp đôi giá trị tài khoản trong một tháng!

Các mức quy định tiền thưởng tương đương của các ngoại tệ

BB 500 USD, EUR, GBP or 2.000 PLN
BB 1.000 USD, EUR, GBP or 4.000 PLN
BB 2.500 USD, EUR, GBP or 10.000 PLN
BB 5.000 USD, EUR, GBP or 20.000 PLN

Để nhận 100% Tiền thưởng:

1) Mở tài khoản giao dịch mới
2) Nạp tiền vào tài khoản giao dịch tối thiểu 500 (Năm trăm)USD hoặc giá trị tương đương của ngoại tệ khác (chuyển nội giữa các tài khoản giao dịch của FxOnUs thì không đạt điều kiện để nhận thưởng)
3) Gửi yêu cầu nhận thưởng đến email sau backoffice@fxonus.com.
4) Đọc và đồng ý các điều khoản và điều kiện của Thỏa Thuận Khách Hàng và Điều khoản Điều Kiện chương trình thưởng Bonus Terms & Conditons.
5) Không tham gia vào bất kỳ chương trình khuyến mãi khác của FxOnUs

Bảng Tin

Đăng ký nhận thông tin với chúng tôi nhà đầu tư sẽ luôn nhận được những ưu đãi mới nhất!

Tin Thị Trường

No Results Found

The page you requested could not be found. Try refining your search, or use the navigation above to locate the post.

Yêu Cầu Gọi Lại

Vui lòng để lại thông tin liên hệ và câu hỏi. Chúng tôi sẽ trả lời sớm nhất có thể!

skrill-logo

neteller-logo

cardpay-logo

megatransfer-logo

Copyright © 2016 MarketOnUs Ltd. All rights reserved.

MarketOnUs Ltd.
Registration number 81547
Ajeltake Road, Ajeltake Island
MH96960 Majuro
Marshall Islands